سه‌شنبه 22 تیر‌ماه سال 1395

اتفاق یکی از بدترین اتفاقا برای هر انسان اینه ک باعث رنجش دیگری بشهبرچسب‌ها: اتفاق، رنجش