چهارشنبه 10 تیر‌ماه سال 1394

بدون عنوان


 عکس تزئینی ست. بندرعباس. تیر ۹۴


کودک گوشه چادر مادرش را رها می کند و ب سمت خیابان می رود؛ مادر می ایستد. ماشینی نزدیک می شود. کودک ب سرعت خودش را ب وسط خیابان می رساند. نگاهی ب مادرش می اندازد و هر دو لبخند می زنند. ماشین بدون ان ک ترمز کند یا اژیر بکشد از روی کودک رد می شود. مادر آه کوتاهی می کشد. کودک بر می خیزد. ب سمت مادرش می رود و دست له شده اش را ب گوشه چادر مادرش می چسبد و راه می افتند.جواد انصاری. خرداد94

برچسب‌ها: کودک، آژیر