دوشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1393

راه

 گاهى بریدن,  راه رسیدنه... 

  ؟

برچسب‌ها: بریدن، رسیدن، راه